Det er 5 minutter til alt, sier vi her i Rindal. Også mellom jobb og fritid. Rundt deg har du hyggelige sambygdinger og en natur som gir gode opplevelser for store og små året rundt. Du får rett og slett mer ut av dagen her enn mange andre steder.

Det har gått ut brev til bedrifter og næringsdrivende angående brenning av avfall. Rindal kommune vil minne alle om forbudet mot brenning av avfall, og at det er vedtatt lokal forskrift om åpen brenning.

VIPPS har startet med å motta faktura og sende til nettbank som eFaktura på kundenes vegne uten at kunde har åpnet for dette. 

Vi har ledig flere stillinger på helg for helsefagarbeidere ved Rindal helsetun, fra 01.06.19.

Rindal kommunestyre har møte på Eldresenteret tirsdag 2. april fra kl. 09.00.

Sakene som er til behandling, finner du her

 

I tillegg er det orienteringer om:

  • Samfunnssikkerhet og beredskap i Trøndelag v/Fylkesmannen
  • Håndtering av misnøye fra noen ansatte i helse- og omsorgstjenesten og utviklingstiltak som er satt i verk
  • Helsesykepleiertjenesten

Boligdagen holdes i Attanova og vestibylen i Rindalshuset torsdag 21. mars og er åpen for alle fra kl 15.00 til 18.00.

Der kan du snakke med og bli inspirert av entreprenører, handverkere, Husbanken, lokalbanken, kommunen, eiendomsmeglere, Nav mfl.

Disse har allerede meldt seg på for å ha egen stand og/eller innlegg på boligdagen: Merbygg, Rindals-Tre, Rindalsbanken (med eiendomsmegler), Nordbohus, El-Co, Svorka, Tørset Malerservice og kommunen. Det blir nok flere.

Bilde: Nordbohus