På grunn av en feil i faktureringssystemet har noen av våre kunder fått faktura på kommunale avgifter/eiendomsskatt på feil plattform. Dersom du har mottatt betalingspåminnelse fra oss, kan du se bort fra purregebyret.

Beklager ulempen dette har medført.

Rindal kommune ønsker pristilbud på oppdragene med strøing av kommunale veier og plasser for sesongen 2019/2020 og kommende to sesonger.

På grunnlag av antatte tilbud skal det opprettes 3-årige indeksregulerte kontrakter fra kommende vintersesong.

Henning Andersen fra Orkdal er ny økonomisjef i Rindal kommune. 

Les mer om den nye økonomisjefen i egen artikkel på Trollheimsporten.

Innsyn i postliste er nå delt på to valg på vår hjemmeside; Postliste til 16.06.19 og Postliste fra 17.06.19.

https://www.rindal.kommune.no/innsyn-i-sakspapirer-og-post…/

I forbindelse med innføring av nytt sak- arkivsystem vil nye elektroniske skjema bli tilgjengelige på vår hjemmeside. Disse skjemaene er ikke tilgjengelige ennå.

I forbindelse med innføring av nytt sak- og arkivsystem, vil du kunne oppleve noe lengre behandlingstid ved henvendelser du sender til kommunen.
Vi beklager de ulemper det måtte få for deg!

Det har gått ut brev til bedrifter og næringsdrivende angående brenning av avfall. Rindal kommune vil minne alle om forbudet mot brenning av avfall, og at det er vedtatt lokal forskrift om åpen brenning.