Oppdatert oversikt over leiekjørere med snøscooter er nå tilgjengelig under "Motorferdsel i utmark".

VEDTATT DETALJREGULERING FOR LØSET MASSEUTTAK

Kommunestyret har i møte 29. januar 2020, sak 001/20, vedtatt en detaljreguleringsplan for Løset masseuttak. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12. Formålet med planen er å legge til rette for næringsvirksomhet knytta til uttak av grusmasser. Grunneier er Ann Ingeborg Grimsmo.

De som har utført siste skadeverk på rutebilstasjonen har meldt seg. Saken har etter anbefaling fra politiet blitt sendt til konfliktrådet for videre behandling.

Legevakten i Orkdalsregionen er nå samlokalisert med mottaksavdelingen ved Orkdal Sjukehus.

Den nye enheten får navnet Felles mottaksenhet.

Nytt elektronisk søknadsskjema for motorferdsel i utmark er nå tilgjengelig under "Motorferdsel i utmark".

Plankontoret har bred og solid kompetanse innen areal- og kommuneplanlegging. Vår viktigste oppgave er å levere planarbeid med kvalitet i samarbeid med våre oppdragsgivere. Vår styrke er spesialtilpassede løsninger for hvert oppdrag. Vi løser plan- og utredningsoppgaver for våre fem kommuner, Oppdal, Rennebu, Rindal, Holtålen og Midtre Gauldal. I tillegg lager vi planer for offentlige og private oppdragsgivere i hele landet.

Etter at landets legevaktsentraler gikk over til nasjonalt telefonnummer 116117 er nå det gamle telefonnummeret til Legevaktsentralen på Orkdal Sjukehus fjernet. Publikum som ringer det gamle nummeret får en talemelding men denne gir ikke informasjon om et annet telefonnummer som publikum kan nå Legevaktsentralen på når de befinner seg utenfor sentralens geografiske distriktet.