Rindal skimuseum har behov for ekstrahjelp i sommersesongen 2019. Oppgaver vil være vertskap i skimuseets kafe/billettsalg/butikk/turistinformasjon, og formidling ved gruppebesøk. Stillingen innebærer også hjelp ved arrangement på museet og generelle driftsoppgaver etter behov.

Boligdagen holdes i Attanova og vestibylen i Rindalshuset torsdag 21. mars og er åpen for alle fra kl 15.00 til 18.00.

Der kan du snakke med og bli inspirert av entreprenører, handverkere, Husbanken, lokalbanken, kommunen, eiendomsmeglere, Nav mfl.

Disse har allerede meldt seg på for å ha egen stand og/eller innlegg på boligdagen: Merbygg, Rindals-Tre, Rindalsbanken (med eiendomsmegler), Nordbohus, El-Co, Svorka, Tørset Malerservice og kommunen. Det blir nok flere.

Bilde: Nordbohus

Ved Øvre Rindal barnehage er det ledig 100 % midlertidig stilling som barne- og ungdomsarbeider i tidsrommet 01.05.19 – 14.08.19

Øvre Rindal barnehage er en to-avdelingsbarnehage med en småbarnsavdeling (Tuva), og en storbarnsavdeling (Ruten). Det er nært samarbeid mellom avdelingene. Barnehagen har et romslig innemiljø med egen gymsal.

Det er 5 minutter til alt, sier vi her i Rindal. Også mellom jobb og fritid. Rundt deg har du hyggelige sambygdinger og en natur som gir gode opplevelser for store og små året rundt. Du får rett og slett mer ut av dagen her enn mange andre steder.

Lister over takster, satser og utlignet eiendomsskatt for 2019 for alle eiendommer i Rindal kommune er lagt til offentlig ettersyn i Kommunehuset, Rindal kommune og på vår hjemmeside i 3 uker fra 28.02.2019. Ref Eiendomsskatteloven § 15.

Fra 1. januar 2019 samarbeider Rindal kommune med Trøndelag Fylkeskommune om skoleskyss for elever i grunnskolen. Retningslinjer for skoleskyss i Rindal kommune legges fram for behandling i drifstsstyret 19. mars og i kommunestyret 2. april 2019.

Høringsfristen er satt til 11. mars 2019. Innspill sendes til post@rindal.kommune.no 

Vi har ledig stilling som lærling i institusjonskokkefaget, ved kjøkkenet på Rindal helsetun

Vi har ledig 2 stillinger som lærling i helsearbeiderfaget fra høsten 2019

Vi har ledig en fast 100 % stilling for sykepleier.

Rindal helsetun har til sammen 32 plasser, fordelt på langtidsavdeling, avdeling for demente og korttidsavdeling. For stillingen gjelder turnusarbeid med dag- og ettermiddagsvakter og arbeid to av seks helger. Vi søker etter en sykepleier med videreutdanning i geriatri. Stillingen er for tiden ved institusjonens demensavdeling.