01.04.20 startet Daniela Bjerklund i stillingen som kommunepsykolog i Rindal og Surnadal kommuner, og vi er veldig glade for at vi nå har fått tilsatt kommunepsykolog i begge kommunene.

NB! Ung Kultur Møtes er avlyst! Eventuelt arrangement senere i år vil bli annonsert.  

Vi ønsker innspill på personer som har lyst til å bidra som meddommer eller lagrettemedlem. Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Meddommere for perioden 2021-2024 skal velges våren 2020. Meld din interesse innen 1. april. 

Vi beklager at noen har fått oppgitt feil adresse på sin eiendom ved utsending av skatteseddel for eiendomsskatten i 2020. Det blir sendt ut ny eiendomssskatteseddel i dag, torsdag 27.februar.

 

Rindal kommune

Eiendomsskattekontoret

De som har utført siste skadeverk på rutebilstasjonen har meldt seg. Saken har etter anbefaling fra politiet blitt sendt til konfliktrådet for videre behandling.

Legevakten i Orkdalsregionen er nå samlokalisert med mottaksavdelingen ved Orkdal Sjukehus.

Den nye enheten får navnet Felles mottaksenhet.