Folkehelseprofilen for Rindal 2018 ble lagt ut 13.02.18. 

Temaet for 2018 er alkohol og rusmidler.

 

Etter opprettelse av ny legehjemmel ved Rindal legekontor, skal pasientlistene til fastlegene Halina Irlina og Mari Wold reduseres. Noen pasienter flyttes derfor over til ny fastlege Agnethe Halgunset. Dette vil skje via vilkårlig utvalg fra HELFO, og de pasientene som får tildelt ny fastlege vil få beskjed.

Hovedårsaken til reduksjon av listene er at Mari Wold og Halina Irlina skal få bedre tid dokumentasjon og oppfølging, og bedre tid til samfunnsmedisinske oppgaver for kommuneoverlegen.  

RIN_Logo_slogan_rgb_0913

Kommunen sender nå brev til alle 660 personene som har hytte i Rindal, men bor utenfor bygda til daglig.n

 

Områderegulering Bjergin næringsområde -  Høring og offentlig ettersyn