Se informasjon fra fylkesmannen i Møre og Romsdal til kommunane i Møre og Romsdal:

 

Tørke og grunnvasstilstand i Møre og Romsdal.

På grunn av ferieavvikling vel Fylkesmannen å nytte kommunane sin beredskapsadresse for å sikre at denne informasjonen kjem kjapt fram.

NVE har publisert ein oppdatert status om tørke og grunnvasstilstand på varsom.no. I store delar av Møre og Romsdal er det enten låg eller svært låg grunnvasstilstand (senorge.no). Grunnvasstilstanden ser ikkje ut til å betre seg med det første. Dette gjer det naudsynt å vise aktsemd ved vassuttak.

Sjå opp status om grunnvannstilstanden her 

Sjå òg NVE si nyhendesak om dette

 


Skogbrannfare

Førebels verka det som det er liten skogbrannfare i fylket, med unntak av Sunndal kommune. Dette kan endre seg ved langvarig mangel på nedbør.

yr.no kan de følgje med på Meteorologisk institutt sin vurdering av skogbrannfaren:

Alle brann- og redningsvesen skal i tillegg ha fått informasjon frå DSB om skogbrannfaren.

Kommunen ønsker pristilbud på oppdragene med snørydding av kommunale veier og plasser for tre brøytesesonger.

På grunnlag av antatte tilbud skal det opprettes 3-årige indeksregulerte kontrakter fra kommende vintersesonger.

Tilbudsdokumentene kan lastes ned på www.doffin.no . Skriv inn Rindal kommune i søkefeltet, og da kan man registrere seg slik at man får tilgang til konkurransegrunnlaget.

Ta kontakt med Rindal kommune, teknisk avdeling ved eventuelle spørsmål.

 

Tilbud bes sendt:

Rindal kommune

Rindalsvegen 17

6657 Rindal

post@rindal.kommune.no

 

Tilbudsfrist 15. august 2018

Forsendelsen merkes ”snørydding kommunale veger og plasser”

Lars Hol Moholdt og Inga Dalsegg ble utnevnt til nye "Tid til å leve-ambassadører" under årets torgdag, lørdag 07. juli!

Kriteriet for å bli utnevnt er at personene bidrar til god omtale og positivt omdømme av Rindal.

Vi gratulerer med utnevnelsen!

 

Rindal kommune sender ut alle fakturaer digitalt.  

Fakturaene sendes nå i følgende rekkefølge:

  1. Avtalegiro eller e-faktura
  2. Vipps-appen
  3. Digipost
  4. Vedlegg i e-post
  5. Brevpost

Vi søker en dyktig økonom som har lyst til å bli med oss inn i fremtiden