Startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig

Rindal kommune har tatt opp lån i Husbanken for videre utlån i form av startlån. Kommunen har også tilgjengelige tilskuddsmidler fra Husbanken, både til å skaffe seg bolig og til å utbedre egen bolig.

NVE har publisert ein oppdatert vårflaumanalyse som skildrar sannsynet for stor vårflaum. Dette er ikkje eit varsel, men informasjon om snømengder og sannsyn for stor flaum utover våren.

Analysen finn de her: http://www.varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/nves-varflomanalyse-utarbeidet-9-april-2018/

skimuseum

 

Første borgerlige vigsel gjennomført med Rindal kommune som ansvarlig. Påskelørdag debuterte ordfører Ola T. Heggem som vigsler.

Skatteseddelen for eiendomsskatt for 2018 er nå sendt til alle eiere av eiendom. Sjekk din digitale postkasse for å finne skatteseddelen. 

Skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn. Les mer her

Helse- og omsorgskontoret vil med dette rette en takk til pårørende og givere av pengegaver som er gitt til Rindal Helsetun ved Asbjørn Grendal, Nils Rindal, Odd Landsem, Ragnar Øien, Lillian Heggem (korttid/rehab og hjemmetjenesten), Egil Nergård, Rikard Olsvik (korttid/rehab og hjemmetjenesten) og Margit Tørset sine begravelser i 2017.

Samt gitt til hjemmetjenesten ved Mikkel Løfaldli, Oddlaug Lomundal, Jon Leif Haugen og Elfrida Negård sine begravelser.

Av innkjøp i 2017 kan nevnes Glamox armaturer til Elgråa (demenslys), stoler og utsmykking til avdeling  og diverse utsmykking og kommoder til pasientrom på korttidsavdelinga.

 

For Helse-og omsorgstjenesten

Grete Ranes Heggem

Helse-og omsorgsleder

Folkehelseprofilen for Rindal 2018 ble lagt ut 13.02.18. 

Temaet for 2018 er alkohol og rusmidler.

 

Etter opprettelse av ny legehjemmel ved Rindal legekontor, skal pasientlistene til fastlegene Halina Irlina og Mari Wold reduseres. Noen pasienter flyttes derfor over til ny fastlege Agnethe Halgunset. Dette vil skje via vilkårlig utvalg fra HELFO, og de pasientene som får tildelt ny fastlege vil få beskjed.

Hovedårsaken til reduksjon av listene er at Mari Wold og Halina Irlina skal få bedre tid dokumentasjon og oppfølging, og bedre tid til samfunnsmedisinske oppgaver for kommuneoverlegen.  

RIN_Logo_slogan_rgb_0913

Kommunen sender nå brev til alle 660 personene som har hytte i Rindal, men bor utenfor bygda til daglig.n

 

Områderegulering Bjergin næringsområde -  Høring og offentlig ettersyn