Vi søker en dyktig økonom som har lyst til å bli med oss inn i fremtiden

Startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig

Rindal kommune har tatt opp lån i Husbanken for videre utlån i form av startlån. Kommunen har også tilgjengelige tilskuddsmidler fra Husbanken, både til å skaffe seg bolig og til å utbedre egen bolig.

NVE har publisert ein oppdatert vårflaumanalyse som skildrar sannsynet for stor vårflaum. Dette er ikkje eit varsel, men informasjon om snømengder og sannsyn for stor flaum utover våren.

Analysen finn de her: http://www.varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/nves-varflomanalyse-utarbeidet-9-april-2018/

 

Første borgerlige vigsel gjennomført med Rindal kommune som ansvarlig. Påskelørdag debuterte ordfører Ola T. Heggem som vigsler.

Skatteseddelen for eiendomsskatt for 2018 er nå sendt til alle eiere av eiendom. Sjekk din digitale postkasse for å finne skatteseddelen. 

Skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn. Les mer her