​​​​​​​Eiendomsskatt – oversikt over takster og skatter for 2019

Lister over takster, satser og utlignet eiendomsskatt for 2019 for alle eiendommer i Rindal kommune er lagt til offentlig ettersyn i Kommunehuset, Rindal kommune og på vår hjemmeside i 3 uker fra 28.02.2019. Ref Eiendomsskatteloven § 15.

Liste over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt ligger også til ettersyn på samme sted i samme periode.
Klageadgangen går fram av utsendt skatteseddel for hver eiendom.

Eiendomsskatten forfaller til betaling i fire terminer: Mars, juni, oktober og desember. Faktura blir sendt ut.

Oversikter og informasjon tilknyttet eiendomsskatten finnes på denne lenka