Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2020-2023

Kommunestyremøte vedtok endelig handlingsprogram og budsjett og økonomiplan i balanse på kommunestyremøte 11.12.19. Her kan du lese dokumentet.