Høring - Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Rindal kommune


I forbindelse med innføring av lovbestemt krav om feiing og tilsyn av fyringsanlegg på fritidsboliger, har Rindal kommune laget utkast til ny lokal forskrift. Denne skal ligge 6 uker ute på høring.

Innspill til den utlagte lokale forskriften på feiing og tilsyn kan sendes skriftlig senest 31.12.2019 til:
Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal eller post@rindal.kommune.no

Merk innspillene med: «Høring lokal forskrift feiing og tilsyn»