Kommunalt tilskudd til mindre anlegg og områder for idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg

Rindal kommune har satt av noen midler til utvikling/rehablitering av mindre anlegg og områder for idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg. Det kan også søkes om tilskudd til mindre investeringer av utstyr tilknyttet slike anlegg.

Lag/foreninger med ansvar anlegg/områder kan søke om tilskudd. Søknaden må inneholde beskrivelse av tiltaket, kostnadsoverslag og eventuelt andre finansieringskilder. Det er ikke noe fast søknadsskjema for ordningen, så det må sendes søknad på e-post til morten.moller@rindal.kommune.no eller post@rindal.kommune.no innen tirsdag 03. desember. Spørsmål kan rettes til kulturkontoret på tlf.: 95770482.