​​​​​​​Kommunestyremøte tirsdag 2. april

Rindal kommunestyre har møte på Eldresenteret tirsdag 2. april fra kl. 09.00.

Sakene som er til behandling, finner du her

 

I tillegg er det orienteringer om:

  • Samfunnssikkerhet og beredskap i Trøndelag v/Fylkesmannen
  • Håndtering av misnøye fra noen ansatte i helse- og omsorgstjenesten og utviklingstiltak som er satt i verk
  • Helsesykepleiertjenesten