Kommunestyret - flyttet dato

På grunn av innføring av nytt sak og arkivsystem er vi nødt til å flytte kommunestyremøtet fra 19.06 til 11.06. Vårt sak- og arkivsystem blir stengt den 17.06 og det er ikke mulig å sende ut sakspapirer i et system og behandle sakene i et annet. Det må være et skarpt skille her.
Vi i administrasjonen må lære oss det nye systemet før vi kan ta det i bruk.

  • Den 11.06 er det kommunestyret fra kl. 09. 00– 13.00
  • Lunsj
  • Fra kl. 14.00 - Driftsstyret
  • Fra kl. 14.00 - Formannskap