Kunngjøringer og høringer

Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2020-2030

I forbindelse med årlig budsjettprosess har Rindal kommune lagt ut formannskapets innstilling til «Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2020-2030» ut på høring.

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig innen 3.12.19 til:

Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal eller post@rindal.kommune.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETALJREGULERING FOR LØSET MASSEUTTAK - Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 den 25.09.2019, sak 66/19, at detaljreguleringsplan for Løset masseuttak skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringsvirksomhet knytta til uttak av grusmasser.

Planforslaget er utarbeidet av firmaet Areal & Plan AS i Aure på vegne av forslagsstiller Holte Maskin og Transport AS. Grunneier er Ann Ingeborg Grimsmo.

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig innen 22.11.2019 til:

Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal eller post@rindal.kommune.no

Her er plandokumentene:

Plandokumentene er også tilgjengelige i kundemottaket i kommunehuset.

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00