Lærlinger i helsefagarbeidet

Vi har ledig 2 stillinger som lærling i helsearbeiderfaget fra høsten 2019

Det er 5 minutter til alt, sier vi her i Rindal. Også mellom jobb og fritid. Rundt deg har du hyggelige sambygdinger og en natur som gir gode opplevelser for store og små året rundt. Du får rett og slett mer ut av dagen her enn mange andre steder.Helse- og omsorgstjenesten består av bo- og miljøtjenesten(Litjtunet/Midtgard), hjemmetjenesten og Rindal helsetun som er inndelt i en langtidsavdeling, en avdeling for demente og korttidsavdeling. Korttidsavdelingen har felles ledelse med hjemmetjenesten. I tillegg har vi legetjeneste, skole- og helsestasjonstjeneste, psykisk helsetjeneste og fysioterapi, samt kjøkken og vaskeri.

Søkere må ved oppstart ha gjennomgått og bestått Vg2 helsearbeiderfaget.

Vi søker etter deg som:

· Er god til å samarbeide

· Har god fysisk form, og kan ta i et tak

· Viser engasjement i jobben, og er fleksibel

· Tar utfordringer, og viser at du har lyst til å lære

· Har godt humør

Oppgi referanse.

Politiattest må fremlegges for stillinger helse - og omsorgstjenesten.

Tilsetting på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Lønn i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser.

Det skal ikke sendes inn attester og vitnemål sammen med søknaden. Disse blir etterspurt ved evt. intervju og tilsetting.

Søk elektronisk på https://www.rindal.kommune.no/elektroniske-skjema/

Merk søknaden med saksnummer  19/151

Søknadsfrist: 31.03.19

Kontaktinformasjon

Grete Ranes Heggem
Helse- og omsorgsleder
E-post
Mobil 926 50 771