Løset masseuttak, på høring okt-nov 2019"

DETALJREGULERING FOR LØSET MASSEUTTAK - Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 den 25.09.2019, sak 66/19, at detaljreguleringsplan for Løset masseuttak skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringsvirksomhet knytta til uttak av grusmasser.

Planforslaget er utarbeidet av firmaet Areal & Plan AS i Aure på vegne av forslagsstiller Holte Maskin og Transport AS. Grunneier er Ann Ingeborg Grimsmo.

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig innen 22.11.2019 til:

Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal eller post@rindal.kommune.no

Her er plandokumentene:

Plandokumentene er også tilgjengelige i kundemottaket i kommunehuset.

Kontaktinformasjon

Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 957 85 911