Ønsker pristilbud på oppdragene med strøing av kommunale veier og plasser

Rindal kommune ønsker pristilbud på oppdragene med strøing av kommunale veier og plasser for sesongen 2019/2020 og kommende to sesonger.

På grunnlag av antatte tilbud skal det opprettes 3-årige indeksregulerte kontrakter fra kommende vintersesong.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med Rindal kommune teknisk avdeling.

 

Tilbud bes sendt:

Rindal kommune

Rindalsvegen 17

6657 Rindal

post@rindal.kommune.no

 

Tilbudsfrist 15. august 2019

Forsendelsen merkes ”strøing kommunale veger og plasser 19/00251”

Kontaktinformasjon

Nils Ove Evjen
Avdelingsleder VAFR
E-post
Mobil 913 10 789
Nils Heggem
Enhetsleder Teknisk avdeling
E-post
Mobil 930 82 429