Sigurd Røens idrettspris 2019

Komiteen for Sigurd Røens idrettspris ønsker forslag på kandidater til årets tildeling!  

Idrettsprisen ble opprettet etter gjenværende midler etter arbeidet med statuen av Sigurd Røen, og utdeles annethvert år til personer, grupper eller lag som har gjort eller gjør en ekstra innsats for å fremme idrettslivet i Rindal. Prisen bør fortrinnsvis gå til utøvere som bemerker seg innen sin idrettsgren eller personer/grupper som aktivt arbeider for å heve det idrettslige nivået i sin aktivitet. 

Statutter for idrettsprisen finner du her. (PDF, 40 kB)
Oversikt over tidligere mottagere finner du her. (PDF, 184 kB)

Begrunnede forslag til kandidater kan sendes til:
Rindal kommune v/kulturkontoret, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal 

eller på e-post til morten.moller@rindal.kommune.no 

Frist: 01. mai 2019