Skuterkjøring til 3. mai, men bare til 26. april i området for reindrift

Rindal kommune har vedtatt å gi generell dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark etter 20. april. Begrunnelsen for å åpne opp er at regjeringas hytteforbud varer helt til 20. april.

Dispensasjonen gjelder bare for dem som har fått innvilget løyve til å kjøre snøskuter etter søknad, og den gjelder til og med søndag 3. mai. I den såkalte hensynssonen for reindrift inn mot Trollheimen gjelder dispensasjonen bare til og med søndag 26. april. Dette er avklart etter samråd med utøverne i reindriftsnæringa.

Det grønne feltet på kartutsnitta nedenfor viser hensynssonen. Ett av utsnitta viser hele sonen og det andre viser mer detaljert grensene i Helgetunmarka.

Det gis tillatelse til kjøring på lørdager fram til klokka 20.00. Alle andre bestemmelser i retningslinjene gjelder som tidligere. Tillatelse fra grunneiere må foreligge.

Klikk for stort bilde    

 

Klikk for stort bilde