Søknad om motorferdsel i utmark og ny kjørebok 2019/20

Rindal kommune sine retningslinjer for motorferdsel i utmark vil bli revidert høsten 2019. Det vil ikke bli behandlet nye søknader eller sendt ut ny kjørebok om bruk av snøscooter før retningslinjene er vedtatt.

Andre søknader vil bli behandlet fortløpende.

Det vil bli kunngjort når det er åpnet for å sende inn nye søknader.