Store nedbørsmengder tirsdag 06.08.19

Det kan bli meget store nedbørsmengder i ettermiddag / kveld, tirsdag 06.08.19.

Meterologisk institutt melder dette: 
Faren øker fra 06.08.2019 14:00:00 - 07.08.2019 02:00:00

Konsekvens:
Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. 
Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager.

Råd:
Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vurder om reisen er nødvendig. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Betydning av varslingsnivå:
Alvorlig situasjon

Sannsynlighet:
Høyst sannsynlig > 50%

Lenke til NRK Møre og Romsdal