Sykepleiere ved Rindal helsetun

Vi har ledig en fast 100 % stilling for sykepleier.

Rindal helsetun har til sammen 32 plasser, fordelt på langtidsavdeling, avdeling for demente og korttidsavdeling. For stillingen gjelder turnusarbeid med dag- og ettermiddagsvakter og arbeid to av seks helger. Vi søker etter en sykepleier med videreutdanning i geriatri. Stillingen er for tiden ved institusjonens demensavdeling.

Sykepleiere ved Rindal helsetun

 

Det er 5 minutter til alt, sier vi her i Rindal. Også mellom jobb og fritid. Rundt deg har du hyggelige sambygdinger og en natur som gir gode opplevelser for store og små året rundt. Du får rett og slett mer ut av dagen her enn mange andre steder.

Arbeidsoppgaver:

 • Generelle sykepleieroppgaver i avdeling
 • Systematisk oppfølging av pasientene i avdeling
 • Være en pådriver innenfor fagområdet geriatri

Vi søker en person med (kvalifikasjoner):

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Videreutdanning i geriatri
 • Ansatte uten videreutdanning kan søke, og vil bli vurdert og gitt tilbud om videreutdanning.
 • Søker må kunne kommunisere godt på norsk, og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Det blir lagt vekt på personlige egenskaper som:

 • Viser interesse, engasjement og profesjonelle ferdigheter for fagområdet
 • Viser evne til å jobbe selvstendig, strukturert og fleksibelt
 • Viser gode samarbeidsevner og er løsningsorientert
 • Viser et godt humør og evne til å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø

Søkere må oppgi referanse. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Tilsetting på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Lønn i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser.

Det skal ikke sendes inn attester og vitnemål sammen med søknaden. Disse blir etterspurt ved evt. intervju og tilsetting.

Søk elektronisk på https://www.rindal.kommune.no/elektroniske-skjema/

Merk søknaden med saksnummer  19/150

Søknadsfrist: 31.03.19

Kontaktinformasjon

Grete Ranes Heggem
Helse- og omsorgsleder
E-post
Mobil 926 50 771