NATO-øvelsen Trident Juncture 2018

logo - Klikk for stort bilde I oktober og november vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture, den største øvelsen som noengang er gjennomført i Norge. Totalt skal ca. 35.000 soldater, 130 fly og 60 fartøy skal delta i øvelsen, som i størst grad berører Møre og Romsdal, Trøndelag, Oppland og Hedmark.

Vi vil legge merke til aktiviteter før, under og etter øvelsen. I form av lange køer på vegene, støy fra helikopter og jagerfly og tilsvarende stor aktivitet på sjøen. 

Øvelsen planlegges og ledes fra NATO-hovedkvarteret i Napoli, mens Norge som vertsnasjon har som oppgave å legge forholdene til rette.

Mer informasjon om øvelsen

Slaget om Rindal

6. - 8. november

Slaget om Rindal står i begynnelsen av november. En stor konsentrasjon av allierte styrker deltar – NATO Amphib Unit med 500-600 mann, deler av US Marine Corps samt en landstyrke bestående av 700-800 mann, stridsvogner, helikopter og hjulkjøretøy skal delta i det avsluttende slaget.

kart - Klikk for stort bilde

 

Kommunen sitt ansvar er å informere innbyggerne. Vi vil derfor holde denne siden oppdatert, samtidig som vi også bruker Rindal kommune sin Facebookside og Trollheimsporten som viktige informasjonskanaler. I løpet av september vil det bli arrangert et folkemøte for innbyggere i Rindal kommune, mer informasjon om dette kommer.

 

Oppdatert informasjon:

Ekstra politi i Møre og Romsdal under Nato-øvelsen

https://kartverket.no/Om-Kartverket/Nyheter/nato-ovelse/