Rindal skimuseum har behov for ekstrahjelp i sommersesongen 2019. Oppgaver vil være vertskap i skimuseets kafe/billettsalg/butikk/turistinformasjon, og formidling ved gruppebesøk. Stillingen innebærer også hjelp ved arrangement på museet og generelle driftsoppgaver etter behov.

Ved Øvre Rindal barnehage er det ledig 100 % midlertidig stilling som barne- og ungdomsarbeider i tidsrommet 01.05.19 – 14.08.19

Øvre Rindal barnehage er en to-avdelingsbarnehage med en småbarnsavdeling (Tuva), og en storbarnsavdeling (Ruten). Det er nært samarbeid mellom avdelingene. Barnehagen har et romslig innemiljø med egen gymsal.

Det er 5 minutter til alt, sier vi her i Rindal. Også mellom jobb og fritid. Rundt deg har du hyggelige sambygdinger og en natur som gir gode opplevelser for store og små året rundt. Du får rett og slett mer ut av dagen her enn mange andre steder.

Vi har ledig stilling som lærling i institusjonskokkefaget, ved kjøkkenet på Rindal helsetun

Vi har ledig 2 stillinger som lærling i helsearbeiderfaget fra høsten 2019

Vi har ledig en fast 100 % stilling for sykepleier.

Rindal helsetun har til sammen 32 plasser, fordelt på langtidsavdeling, avdeling for demente og korttidsavdeling. For stillingen gjelder turnusarbeid med dag- og ettermiddagsvakter og arbeid to av seks helger. Vi søker etter en sykepleier med videreutdanning i geriatri. Stillingen er for tiden ved institusjonens demensavdeling.