Ferievikarer teknisk avdeling og renhold

Det er 5 minutter til alt, sier vi her i Rindal. Også mellom jobb og fritid. Rundt deg har du hyggelige sambygdinger og en natur som gir gode opplevelser for store og små året rundt. Du får rett og slett mer ut av dagen her enn mange andre steder.

- 1 stilling på bygg og anlegg. Uke 26 - 27 - 28 - 29

- 1 stilling på bygg og anlegg. Uke 30 - 31 - 32 - 33

- 1 stilling som renholder. Uke 28 - 29 - 30
 

Arbeidsoppgaver på bygg og anlegg er plenklipping og diverse forefallende arbeid.

 

Det er anledning til å søke på flere av stillingene, så det er fint om det blir spesifisert hvilke stillinger det blir søkt på.

Vi ønsker søkere fra 18 år til 25 år. Det er ønskelig at søkere har førerkort på bil.

 

Tilsetting på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Lønn i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser.

 

Opplysninger om stillingen får du ved å kontakte Nils Heggem, tlf. 93082429/epost: nils.heggem@rindal.kommune.no.

 

Det skal ikke sendes inn attester og vitnemål sammen med søknaden. Disse blir etterspurt ved evt. intervju og tilsetting.


Søk elektronisk på https://www.rindal.kommune.no/elektroniske-skjema/

 

Merk søknaden med saksnummer  19/421

Søknadsfrist: 26.05.19