Sommerjobb for ungdom 2019

Vi har ledig sommerjobb for 14 ungdommer fra Rindal som er 16 og 17 år (født i 2003 og 2002).
De som tilsettes vil få tilbud om 2 uker arbeid i ca 100% stilling. Timene kan også fordeles over flere uker med gjennomsnittlig mindre stillingsprosent.

Tidsrom og organisering av arbeidet avtales med leder.

Det blir tilsatt sommervikarer som får disse arbeidsoppgavene:

  • Maling/vedlikehold ved teknisk avdeling
  • Renhold ved teknisk avdeling
  • Medhjelper i barnehagene
  • Aktivitør/medhjelper ved Rindal helsetun

I søknaden må du skrive:

  • Litt om deg selv og når du er født
  • Hvilke erfaringer du har fra evt tidligere jobb
  • Interesser du har i tillegg til skolen
  • Hvorfor vi skal velge deg til sommerjobb
  • Sett opp prioritering fra 1-3 hvilken jobb/arbeidsoppgaver du søker på
  • Vi har behov for sommervikarer hele sommeren, fra skoleslutt til og med uke 32

Skriv i søknaden dersom det er noen uker du ikke kan jobbe.

Politiattest må fremlegges for stillinger i barnehage og helse og omsorg.

Dersom vi mottar mange søknader, vil ungdom født i 2002 som ikke hadde sommerjobb i kommunen i 2018 bli prioritert.

Tilsetting gjøres på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Lønn i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser for unge arbeidstakere.

Rindal kommune sender post digitalt via SvarUt. Dersom du ikke har bank-ID eller MinID og kan motta brev digitalt, vil du få svarbrev i posten.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Vi ønsker at du søker elektronisk på https://www.rindal.kommune.no/elektroniske-skjema/

Du skal ikke sende inn attester og vitnemål sammen med søknaden.

Merk søknaden med saksnummer 19/264

Søknadsfrist: 11. april 2019

Kontaktinformasjon

Gunnhild Strupstad
Personalsjef
E-post
Mobil 977 10 034
Eli Stafne Åsløkk
Kundemottak
E-post
Telefon 71 66 47 00