Driftsstyret

Politiker Parti E-Post
Petter Baalsrud (leder) Rindal Senterparti petter.baalsrud@rindal.kommune.no
Mona Bolme Nonstad (nestleder) Rindal Arbeiderparti mona.bolme.nonstad@rindal.kommune.no
Mette Skjølsvold Aasen Rindal Arbeiderparti mette.skjolsvold.aasen@rindal.kommune.no
Eirik Tørset Rindal Arbeiderparti eirik.torset@rindal.kommune.no
Hege Gåsvand Rindal Høyre hege.gasvand@rindal.kommune.no
Ingrid Kvam Moen Rindal Høyre ingrid.moen@rindal.kommune.no
Bettina Røen Helgetun Rindal Senterparti bettina.helgetun@rindal.kommune.no
Odd Geir Rønningsbakk Rindal Senterparti odd.ronningsbakk@rindal.kommune.no
Robert Nergård Uavhengig robert.nergaard@rindal.kommune.no