Driftsstyret

Politiker Parti E-Post
Petter Baalsrud (leder) Rindal Senterparti  
Mona Bolme Nonstad (nestleder) Rindal Arbeiderparti  
Mette Skjølsvold Aasen Rindal Arbeiderparti mette.skjolsvold.aasen@rindal.kommune.no
Eirik Tørset Rindal Arbeiderparti  
Hege Gåsvand Rindal Høyre  
Ingrid Kvam Moen Rindal Høyre  
Bettina Røen Helgetun Rindal Senterparti  
Odd Geir Rønningsbakk Rindal Senterparti  
Robert Nergård Uavhengig