Driftsutvalget

   
Politiker Parti
Hege Gåsvand (leder) Rindal Høyre
Mildrid Kattem Aune (nestleder) Rindal Senterparti
Ola Bakk Rindal Høyre
Martin Rise Rindal Arbeiderparti
Svein Halsetrønning Rindal Arbeiderparti
Camilla Løften Rindal Arbeiderparti
Inge Skjølsvold Rindal Arbeiderparti
Bettina Røen Helgetun Rindal Senterparti
Arild Haugen Rindal Senterparti
   
   
Vara:  
1. Gro Karina Fosseide Rindal Arbeiderparti
2. Monica Gulla Løfaldli Rindal Arbeiderparti
3. Janne Solem Rindal Arbeiderparti
4. Jahn Gunnar Fosseide Rindal Arbeiderparti
5. Eden Shmangus Behre Rindal Arbeiderparti
6. Stian Kooyman Rindal Arbeiderparti
7. Stian Grytbakk. Rindal Arbeiderparti
   
Vara:  
1. Lene Merete Kirkholt Rindal Senterparti
2. Johan Almås Rindal Senterparti
3. Ann Elin Hess Brønstad Rindal Senterparti
4. Jon Børset Rindal Senterparti
5. Ingeborg Elise Halgunset Rindal Senterparti
6. Lina Røen Neergård Rindal Senterparti
   
Vara:  

1. Geir Atle Kvendset

Rindal Høyre
2. Ingrid Kvam Moen Rindal Høyre
3. Kristin Merete Fosseide Bjørnås Rindal Høyre
4. Ingebrigt Løfald Rindal Høyre