Formannsskapet

Politiker Parti E-Post
Ola T. Heggem Rindal Senterparti ola.heggem@rindal.kommune.no
Magnar Dalsegg Rindal Høyre magnar.dalsegg@rindal.kommune.no
Line Flåtten Rindal Arbeiderparti line.flaatten@rindal.kommune.no
Åge Jonli Rindal Arbeiderparti age.jonli@rindal.kommune.no
Kirsti Barbo Landsem Rindal Senterparti kirsti.landsem@rindal.kommune.no
     
Vara:    
Mona Bolme Nonstad Rindal Arbeiderparti  
Mette Skjølsvold Aasen Rindal Arbeiderparti mette.skjolsvold.aasen@rindal.kommune.no
Hege Gåsvand Rindal Høyre  
Tove Flåtten Rindal Kristeleg Folkeparti  
Petter Baalsrud Rindal Senterparti  
Bettina Røen Helgetun Rindal Senterparti  
Odd Geir Rønningsbakk Rindal Senterparti  
Bente Rikstad Rindal Senterparti  
Robert Nergård Uavhengig