Kommunestyret

Politiker Parti E-Post
Ola T. Heggem Rindal Senterparti ola.heggem@rindal.kommune.no
Magnar Dalsegg Rindal Høyre magnar.dalsegg@rindal.kommune.no
Hege Gåsvand Rindal Høyre  
Line Flåtten Rindal Arbeiderparti line.flaatten@rindal.kommune.no
Åge Jonli Rindal Arbeiderparti age.jonli@rindal.kommune.no
Mona Bolme Nonstad Rindal Arbeiderparti  
Mette Skjølsvold Aasen Rindal Arbeiderparti mette.skjolsvold.aasen@rindal.kommune.no
Eirik Tørset Rindal Arbeiderparti  
Tove Flåtten Rindal Kristeleg Folkeparti  
Kirsti Barbo Landsem Rindal Senterparti kirsti.landsem@rindal.kommune.no
Petter Baalsrud Rindal Senterparti  
Bettina Røen Helgetun Rindal Senterparti  
Odd Geir Rønningsbakk Rindal Senterparti  
Bente Rikstad Rindal Senterparti  
Kjetil Løften Rindal Senterparti  
Robert Nergård Uavhengig  
Johan Almås Uavhengig