Kontrollutvalget

  Parti  
Johan Almås (leder) AP  
Elsa Jensvold (nestleder) KrF  
Kjetil Løften  SP  

 

Vara Parti  
Ola Løseth Bakken  H  
Ragnhild Stavne Bolme AP  
Edel Heggem SP  
Roar Morten Eriksen AP  
Ole Trygve Fosseide KrF