Kontrollutvalget

   
Eirik Tørset (leder) Rindal Arbeiderparti
Lene Steinshamn Fredriksen (nestleder) Rindal Arbeiderparti
Kirsti Barbo Landsem Rindal Senterparti
Ola Syrstad Rindal Senterparti
Ola Løseth Bakken Rindal Høyre

 

Vara:  
1. Roar Morten Eriksen Rindal Arbeiderparti
2. Nils Bakken Rindal Høyre
3. Romund Blakstad Rindal Arbeiderparti
4. Bjørg Myrvang Rindal Senterparti
5. Marte Trønsdal Rindal Senterparti