Ordfører

Klikk for stort bilde 

Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. Hun/han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem.

Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne (om ikke myndigheten er delegert andre).

 

 

     

Kontaktinformasjon

Vibeke Langli
Ordfører
E-post
Telefon 952 31 338
Mobil 952 31 338
Magnar Dalsegg
Varaordfører (H)
E-post

Adresse

Post- og besøksadresse:
Rindalsvegen 17
6657 Rindal