Ordfører

Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem.

Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne (om ikke myndigheten er delegert andre).

 

 

     

Kontaktinformasjon

Ola Heggem
Ordfører (SP)
E-post
Mobil 908 47 032
Magnar Dalsegg
Varaordfører (H)
E-post

Adresse

Post- og besøksadresse:
Rindalsvegen 17
6657 Rindal