Valg 2019

Informasjon ang. kommunestyre- og fylkestingsvalget i Rindal

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 er mandag 9. september.

Åpningstiden 09.00 - 15.00, mandag til fredag og to lørdager i august, 24. og 31. august.


Rindal består av to valgkretser:
- Rindal
- Øvre Rindal

Kontaktinformasjon

Knut W. Rist
Valgansvarlig
E-post
Mobil 928 10 652
Eli Stafne Åsløkk
Kundemottak
E-post
Telefon 71 66 47 00