Matombringing

Matombringing tilbys innbyggere i kommunen som på grunn av funksjonshemming eller helsemessige årsaker har vansker med å tilberede egen middag og å opprettholde et godt kosthold.

Meny for hver uke finner du her

 

  Hva får du?

  • Varm middag levert hjem til deg 2 dager pr uke. Tirsdag og fredag.
  • Middagen består av en hovedrett og dessert/suppe.
  • Pasienten må selv opplyse om normalkost, spesialdiett eller evt. allergier
  • Du som har avtale om matombringing kan bestille, avbestille eller endre leveringsavtalen ved å kontakte kjøkkenet ved Rindal Helsetun

   

  Hvem kan få tilbudet?

  • Den med behov for oppfølging ifht kost/ernæring.
  • Den som har problemer med å lage seg fullverdig middag

   

  Søknadsfrist

  Ingen søknadsfrist. Søknadene behandles kontinuerlig.

   

  Slik søker du

   

  Hva skjer videre

  • Når søknaden er behandlet vil du bli kontaktet om når tilbudet trer i kraft.

  Hva koster det?

  Klage

  Dersom du mener maten ikke oppfyller dine forventinger, ta kontakt med kjøkkensjefen så vi kan bli enda bedre.

  Lover og forskrifter

  Dette vil for personer som er helt avhengige av praktisk hjelp, være en lovpålagt tjeneste. Personer som ikke er helt avhengige av hjelp, kan også søke om tjenesten. Tjenesten vil i disse tilfeller ikke være lovpålagt.

  Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

  Helse- og omsorgstjenesteloven

  Kontaktinformasjon

  Vakttelefon Hjemmesykepleien
  Mobil 916 51 877
  Ingrid Øyen
  Avdelingssykepleier for hjemmetjeneste/korttid
  E-post
  Mobil 904 70 250
  Kjøkken
  Felles telefon
  Mobil 905 45 288

  Adresse

  Besøksadresse:
  Sjukeheimsvegen 6

  Postadresse:
  Sjukeheimsvegen 6