NAV

NAV har ansvaret for flere sosiale tjenester, og skal gi opplysning, råd  og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Vår hovedoppgave er å bistå til at kommunens innbyggere kommer ut i jobb, eller på andre måter blir økonomisk selvhjulpen.

Fra 1.1.2020 har Rindal kommune inngått en verskommuneavtale med nye Orkland kommune.

Avtalen gjelder interkommunalt samarbeid om kommunale tjenester i NAV.

Samarbeidet omfatter i hovedsak tjenester av økonomisk og arbeiderettet karakter.

Sosiale tjenester:

 • Økonomisk stønad (sosialhjelp)
 • Kvalifiseringsprogram
 • Økonomisk rådgivning
 • Bostøtte
 • Ved NAV Orkland finner du både kommunale og statlige tjenester:

Kommunale tjenester +

 • Økonomisk sosialstønad (etter lov om sosiale tjenester)
 • Opplysning, råd og veiledning
 • Gjeldsrådgivning
 • Midlertidig husvære for vanskeligstilte
 • Kvalifiseringsprogrammet
 • Boligsosialt arbeid

Statlige tjenester +

Komplett oversikt over statlige tjenester finner du på www.nav.no

Noen av disse områdene er samlet i egne forvaltningsenheter.  NAV Orkland kan bistå deg i å finne riktig enhet.

Kontaktinformasjon

NAV kontaktsenter
Telefon 55 55 33 33

Åpningstiden er hverdager 08.00–15.30

Pensjonstelefonene
Telefon 55 55 33 34

Ved spørsmål om Pensjon

Adresse

NAV Orkland

Postboks 83

7301 Orkanger