Norske helligdager

Helligdager

Norske helligdager i 2017 og 2018

Listen gir en oversikt over dager som regnes som helligdager i Norge. De fleste butikker og offentlige kontorer er stengt på helligdager. Mange attraksjoner holder også stengt. 
 

Helligdager

Dato 
2017
Dato 
2018

Nyttårsdag, 1. januar
 

1.1.       1.1. 

Påske: 

   
Palmesøndag 9.4. 25.3.
Skjærtorsdag 13.4. 29.3.
Langfredag 14.4. 30.3.
1. påskedag 16.4. 1.4.
2. påskedag
 
17.4. 2.4.
Arbeidernes internasjonale dag, 1. mai   
 
1.5.  1.5. 
Grunnlovsdagen, 17. mai
 
17.5.  17.5. 
Kristi himmelfartsdag   
 
25.5. 10.5.

1. pinsedag 

4.6. 20.5.
2. pinsedag 
 
5.6. 21.5.
1. juledag, 25. desember 25.12.  25.12. 
2. juledag, 26. desember 26.12.    26.12. 

Kontaktinformasjon

Stian Kooyman
Flyktningekonsulent
E-post
Mobil 976 31 926