Siste oppdateringer fra Rindal kommune

 

Oppdatert info om Korona fra kommuneoverlegen:

Klikk for stort bilde

 

 

25.05.20

Påminnelse om testing av korona ved forkjølelse og andre luftveissymptomer.

Nå er det en nedgang i antall som tester positivt på koronasykdom, og det er bra. Vi ser at det foreløpig ikke har vært økt smitte etter gjenåpning av samfunnet. Nå vil det naturlig nok bli mer forkjølelser i befolkningen, og vi ønsker fortsatt at folk tar kontakt, slik at vi kan teste ved symptomer. Ikke fordi vi nødvendigvis mistenker Korona, men for å ha en oversikt og kontroll på hva som er av smitte i samfunnet.

Dersom du har forkjølelsessymptomer, oppfordres du til å ta kontakt med koronatelefonen, eller direkte til legekontoret for å avtale evt testing.

 

13.05.20  

 Etter at hele samfunnet stengte ned den 13/3, har vi nå begynt med en gradvis gjenåpning. Det oppleves som trygt. Nå har vi noen uker bak oss med åpning av blant annet barnehager, skoler, treningsaktiviteter og frisører. Tallene viser en nedgang i antall smittede, antall sykehusinnleggelser, og antall dødsfall. 

Antall tester utført i Norge ligger på verdenstoppen. De siste ukene ser man at antall positive tester (altså påviste tilfeller) går ned. På landsbasis tester ca 1% positivt på sykdommen, mot rundt 5 % de første ukene. 

Den positive utviklingen skyldes at man innførte strenge regler initialt. Dette ga oss tid til å bremse og redusere antall smittede. Fordi samfunnet og befolkningen har vært flinke til å etterleve smitteverntiltakene, kan man nå gjenåpne samfunnet. For å ikke få en for stor oppblomstring av smitte, må vi fortsatt være nøye med håndvask, hold avstand (1 meter), nys i albuekroken, og hold deg hjemme hvis du er syk. Dette er grunnleggende smitteverntiltak som virker aller best. 

Så lenge alle passer på de grunnleggende smitteverntiltakene, vil dette gå bra.

I Rindal er det fortsatt ikke påvist noen smittede, og vi fortsetter med testing av alle personer med symptomer på luftveisinfeksjon. Det er ikke lenger nødvendig at husstandsmedlemmer av de som testes, settes i karantene. Det betyr at de andre i husstanden, kan dra på jobb/skole/barnehage som vanlig, med mindre legen din har sagt noe annet. 

Hvis noen er engstelig for å komme tilbake til arbeidsplassen, skole, eller å bli smittet på offentlig sted, kan man tenke på dette; nemlig holde avstand og vaske hendene. Ikke ta deg til ansiktet, vent med det til du er kommet hjem og vasket hendene.  

Samtidig vil jeg presisere at man blir ikke smittet av å passere en person som er smittet. Det krever at man får spytt eller snørr fra en smittet på seg, og inn gjennom egen munn eller nese; derfor er nettopp det å vaske hender og nyse i armkroken så viktig. Et annet viktig aspekt er tiden man er eksponert. Man regnes som nærkontakt hvis man har oppholdt seg nærmere 2 meter i >15 minutter med en som har påvist smitte. 

Noe annet positivt man kan ta med seg som en følge av økt fokus på grunnleggende smitteverntiltak, er at andelen med andre smittsomme sykdommer er halvert i denne perioden, sammenlignet med samme tid i fjor.

Så fortsett derfor med håndvask, hold avstand og holde deg hjemme om du er syk! 

Mari Wold, Rindal 13.05.20 

 

Korona side for oppdateringer

Informasjonstjenester koronasmitte

For å håndtere informasjonsbehovet til innbyggerne i Rindal kommune, har vi to direkte kanaler hvor du kan ta kontakt om lokale spørsmål knyttet til koronaviruset og håndteringen av situasjonen.

Har du mistanke om at du kan være smittet, ta kontakt med din fastlege på dagtid eller legevakt på telefon 116 117 på kveld og helg.

Telefon

Vår telefon 916 51 875 er åpen fra 8:30-11:30 og 13-15 alle hverdager. Der kan du snakke med fagpersoner om spørsmål knyttet til lokal smittesituasjon, karantenebestemmelser, arrangement du har ansvar for eller tenker å delta på. Du kan også stille andre generelle spørsmål. Henvendelser vil bli besvart så raskt som mulig.

E-post

Vår e-posttjeneste korona@rindal.kommune.no er åpen fra 8:30 til 15:30 alle hverdagerdager.

Her kan du stille spørsmål angående lokal smittesituasjon, arrangement du har ansvar for eller tenker å delta på. Du kan også stille andre generelle spørsmål. Henvendelser vil bli besvart så raskt som mulig innenfor e-posttjenestens åpningstid.

Informasjon om tilgjengelighet ved NAV Orkland

Midlertidige telefonnummer NAV – bruk nav.no og Ditt NAV om du kan.

For å forebygge smitte av koronaviruset er publikumsmottak for NAV stengt inntil videre.

Oppfølging og timeavtaler vil likevel bli gjennomført per telefon (alle hverdager kl. 08.00-15.30).
For andre henvendelser, bruk www.nav.no og Ditt NAV. Her kan du sende beskjed til oss og få svar. Dersom du ikke kan benytte våre digitale løsninger men trenger bistand til å registrere deg som arbeidssøker, nødhjelp eller er bruker uten bolig, kan du ringe følgende nr:

Henvendelser vedr registrering som arbeidssøker:
tlf 41 24 76 29

Øvrige henvendelse på kommunale tjenester:
tlf 41 23 21 18

Linjene er åpne fra kl. 10.00-14.00. Noe ventetid må påregnes. Tidligere oppgitt telefonnummer blir ikke betjent fra og med i morgen. Det er også laget et forenklet skjema for søknad om sosiale tjenester som du finner www.orkland.kommune.no/korona Skjemaet sendes per post til NAV Orkland, postboks 83, 7301 Orkanger eller legges i postkasse ved inngangspartiet til Rindal kommunehus.

Akutt tannlegehjelp

Det foregår ingen aktiviteter på Rindal tannklinikk.

Har du behov for tannlege  mellom 08.00 - 15.30 ring Orkland tannklinikk på telefon 74 17 56 88, som vurderer om dette er akutt.

Dersom du har behov for bistand etter kl 15.30 har Tannlegevakta har nå utvidet telefontid, slik at tannlege svarer på telefon 800 41 101 mellom kl. 15.30 og 22.00 på hverdager.

Vi oppfordrer dere til å følge med på www.trondelagfylke.no hvor de stadig oppdaterer informasjon.

Stenging og forbud av arrangement

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende
Rutetider for ATB og FRAM

ATB

Mandag 30. mars innføres det nye rutetider for lokal- og regionbuss i hele Trøndelag. Endringene kommer i tillegg til allerede innstilte skolelinjer.

Vi oppfordrer alle kundene til å holde seg oppdatert på atb.no, og kundene skal her finne all relevant informasjon.

• Reiseplanleggeren på atb.no og appen AtB Reise er oppdatert med ny reiseinformasjon som gjelder fra 30. mars.

• Kunder kan også nå oss via Facebook, chat, atb.no eller tlf. 02820

Oppfordrer til å dele dette i aktuelle kanaler som kommunens hjemmesider og sosiale medier.

Se pressemelding for mer utdypende informasjon

Ikke nøl med å ta kontakt om det er spørsmål eller kommentarer 😊


Telefon 478 02 820
atb.no
Følg oss på Facebook og Twitter

 

FRAM

FRAM tilbyr kollektivtransport med buss, hurtigbåt og ferje i Møre og Romsdal.

Merk! På grunn av koronasituasjonen kan det vere gjort endringar i rutene samanlikna med det som blir vist nedanfor. For oppdatert ruteinformasjon, bruk reiseplanleggaren på frammr.no eller FRAM-appen. Du kan òg ringe FRAM Kundesenter på telefon 71 28 01 00. Rutetabellane under inneheld det ordinære tilbodet.

reiseplanleggaren kan du søke etter rutetidene, finne prisen på billetten og sjå informasjon om avgangane i sanntid. I FRAM-appen kan du både søke etter rutetidene, kjøpe billetten og sjå informasjon om avgangane i sanntid.

Her kan du finne informasjon om skolekalenderen (skoleruta).

 

Kan jeg få besøk?

Du kan få besøk, men begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen. Dette bør gjelde for mennesker som befinner seg i kommuner i nærheten av hverandre. Skal du få besøk langveis fra, husk at anbefalingene er at man helst skal unngå fritidsreiser.  

En viktig forutsetning for at du skal kunne få besøk, er at du og dine husstandsmedlemmer er friske, og at de som kommer på besøk er friske (ikke har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, hoste, feber, tungpusthet, forkjølelse).

Større sammenkomster bør utsettes dersom disse ikke er nødvendige.

Huskeregler:

 • 2 meters avstand inne
 • Maksimalt 5 personer i samme rom
 • Håndhygiene og hostehygiene
 • Unngå klemming og håndhilsing
 • Begrens turer på butikken
 • Unngå offentlig transport

Friske barn kan være sammen både inne og ute, men i små grupper. Størrelsen på gruppen bør vurderes ut fra punktene nedenfor:

 • Begrense antall barn og ungdom som er sammen. Det er en fordel om det er de samme barna eller ungdommene som treffes.
 • Begrense varighet av lek/samvær (få timer).
 • Fortrinnsvis holde lek og samvær utendørs.
 • Begrense overnattingsbesøk.
 • Vaske hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene.
 • Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke omgås med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer.

Husk at lek er viktig for barn og ungdoms utvikling og velvære.

Er du i risikogruppe? Følg råd og informasjon til risikogrupper på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Rindal kommune bruker varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.

 

Hvordan virker varslingen?

Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner, epost og en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemelding leses inn som "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 9 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

Når blir systemet brukt?

Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?
Det blir benyttet tre ulike registre for å nå ut med informasjon til deg:

 1. Privatpersoner:
  Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen. Oppdatering utføres her: https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon 
   
 2. Bedrifter:
  Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Digitaliseringsdirektoratet / (Altinn). Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene: https://www.brreg.no/bedrift/virksomhet/
   
 3. Tilleggsregister:
  Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Se https://varslemeg.no/

 

Har du ikke blitt varslet?

1) Er du folkeregistrert på din adresse? https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister

2) Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon? https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

 Klikk for stort bilde 

Kontaktinformasjon

Rindal legesenter
Telefon 71 66 44 00
Legevakt utenom arbeidstid
Telefon 116117
Korona infotelefon (lokal i Rindal)
Telefon 916 51 875
Helsedirektoratet infotelefon
Telefon 81 55 50 15