Hjemmekarantene og hjemmeisolering

Nå skal alle holde større avstand til hverandre enn vanlig. Dette er for å unngå smitte. De som kan være smittet av koronavirus, men som ikke er syke, skal i karantene. De som testes for eller har fått påvist koronavirus skal i isolasjon.

Hjemmekarantene

Oppdatert 19/3 (det ble innført fra 17/3 alle land, ikke bare utenom Norden).

Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet
Karantene og isolasjon av personer som kommer til Norge fra utlandet er regulert i en egen forskrift som ble gitt i statsråd 13. mars 2020. Denne gjelder fremdeles, men den er endret slik at den innfører karanteneplikt for alle som ankommer Norge.

Endringen tredde i kraft fra og med tirsdag 17. mars 2020.

Det betyr at reisende fra Sverige og Finland skal også i karantene.

For mer info, se lenke:

Smittevernråd ved reise vedrørende koronavirus (covid-19)

Se FHI sine råd til personer som er i hjemmekarantene

 

I tillegg gjelder vedtak oppdatert per 20.03.20: 

Vedtak om restriksjoner på innreise til Rindal kommune fra visse områder i Norge.

Kommuneoverlegen i Rindal kommune følgende vedtak: 
 
«For å forsinke spredning av Covid-19 gjør kommuneoverlegen fredag 20.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d:  

 1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
 2. Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.
 3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
 4. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. 

Unntatt fra disse restriksjonene er:

 1. Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området.
 2. Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 4.
 3. Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
 4. Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.
 5. Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted. Personer som ikke er omtalt i bokstav c og d omfattes imidlertid av karantenebestemmelsene. 
 6. Oppfølging av timer/avtaler som omfatter nødvendige helsetjenester/undersøkelser i andre kommuner/fylkes gjøres også unntak for, slik at vedtaket ikke går utover nødvendig helsehjelp 

Personer står fritt til å reise ut av kommunen. Personer står også fritt til å bevege seg mellom kommuner i fylket og mellom fylker som ikke er omtalt i punkt 4. 
Vedtaket har virkning fra 20.03.2020 og gjelder til og med 27.03.20. Vedtaket kan også oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak. 
Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020. Klage på dette vedtaket avgjøres, jf. smittevernloven § 8-3 av Fylkesmannen i Trøndelag. 

Nytt vedtak om restriksjoner på innreise til Rindal kommune fra visse områder i Norge  (PDF, 363 kB)

 

Hjemmeisolering

Hjemmeisolering gjelder for:

 • De som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.
 • De som har symptomer på luftveisinfeksjon og prøvetas for covid-19.
 • De som er i hjemmekarantene og som utvikler symptomer på luftveisinfeksjon

Tiltak ved hjemmeisolering:

Hjemmeisolering innebærer at pasienten kun holder seg hjemme.

Personen skal ikke ha kontakt med andre, den bør tilstrede eget toalett, eget rom å sove i, og hold minst 2 meter til de andre i husstanden.

Helsepersonell som skal besøke pasienter som er hjemmeisolert skal følge anbefalte smitteverntiltak, inklusive bruk av personlig beskyttelsesutstyr, som beskrevet under tiltak i primærhelsetjenesten. Dette gjelder også om helsepersonell skal besøke andre i samme husstand til hjemmeisolerte pasienter.

Isolasjonen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter du er helt frisk.