Hvem blir testet?

 

Begrunnelse testing

Rindal kommune, og Norge for øvrig, foretar testing etter indikasjon anbefalt av FHI.

Det er per 20.03 utført > 40.000 tester på landsbasis. Dette utgjør ca 1 % av Norges befolkning.

I Rindal har vi foretatt ca 30 tester, noe som utgjør ca 1,5% av innbyggerne.

Det er riktig at utbredt testing ville gitt et bedre bilde av forekomst av mildere infeksjoner. Det er imidlertid svært mange i landet som har luftveisinfeksjon av ulike årsaker. Så langt i utbruddet har SARS-CoV-2 kun vært påvist hos om lag 5% av de som er testet. På grunn av begrensninger i kapasitet og tilgang til utstyr for å teste, må innsatsen målrettes slik at vi både bremser epidemien og sikrer oss at vi får testet de det er aller viktigst å nå.

Personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon som ikke tilhører noen av noen av gruppene over, tilbys vanligvis ikke test, De bør holde seg hjemme til ett døgn etter at de er blitt symptomfrie. Innad i husholdningen bør de holde avstand og være nøye med hygiene for å unngå å smitte de de bor med.

Symptomer opptrer ofte i løpet av de første dagene etter smitte, men inkubasjonstiden kan være opptil 14 dager. Derfor settes personer i karantene selv om de ikke har symptomer på sykdom. Mange lurer på hvorfor disse ikke kan testes, slik at karantenetiden eventuelt kan forkortes. Dessverre kan ikke karantenetiden forkortes på bakgrunn av et negativt testresultat.

Selv om en test er negativ, kan personen allikevel utvikle sykdom opptil 14 dager etter siste smitteeksponering. For personer uten symptomer (asymptomatiske personer), vet man ikke hvor i forløpet vedkommende befinner seg. Et negativt prøveresultat i inkubasjonstiden vil kunne gi en falsk trygghet, da en ny prøve tatt kort tid senere vil kunne gi et annet resultat. Karantenetiden er uansett 14 dager, og et negativt testresultat får ikke noen praktiske konsekvenser. Av samme grunn kan man ikke bruke testresultat for å avgjøre om en person skal settes i karantene eller ikke.

 

Hvordan unngå smitte?

Klikk for stort bilde

 

HOVEDTIPS:

God hoste- og håndhygiene reduserer alltid risikoen for å få luftveisinfeksjoner!

Dette gjelder også for koronaviruset.

  • Du bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.

  • God håndhygiene er viktig. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt hvis du har vært ute blant folk.

  • Antibac, altså hånd-desinfeksjon, er et alternativ dersom du ikke kan vaske hendene.

  • Folkehelseinstituttet anbefaler ikke munnbind for friske personer. "Personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren", påpeker Folkehelseinstituttet.

  • De anbefaler alle som hoster å hoste eller nyse inn i et papir og kaste det rett i søppelpose etter bruk. Hvis du ikke har papir, er alternativet å hoste inn i albuekroken - aldri i hendene.

Slik smitter viruset

Det nye koronaviruset smitter på samme måte som forkjølelse og influensa, gjennom dråpe- og kontaktsmitte:

  • Gjennom luften, for eksempel ved at en syk person hoster og nyser og du puster inn viruset eller det kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn

  • Gjennom direkte kontakt, hvis en syk person har viruset på hendene og har fysisk kontakt med andre

  • Gjennom gjenstander. Viruset kan også overføres indirekte hvis en syk person for eksempel har hostet på inventar eller har viruset på hendene og tar på gjenstander