Info fra Helsestasjonen

Gjelder Helsestasjon og Jordmortjenesten

Rindal Helsestasjon 19.3.20 

Etter anvisning fra Helsedirektoratet er det i Rindal gjort følgende tilpasning:

Helsestasjonen er åpen, men nyfødte og de minste som skal ha vaksiner prioriteres. Barnevaksinasjonsprogrammet følges for å sikre vaksinasjonsdekning og unngå andre smittsomme sykdommer.

Hjemmebesøk til nyfødte blir erstattet med en konsultasjon på helsestasjon.

Barn og familier med spesielle behov blir prioritert.   

På helsestasjon ønsker vi ikke å få noen smitteførende sykdommer. Barnet og mor eller far som følger barnet må være friske. Ingen i husstanden bør ha luftveisinfeksjon når dere møter til time. Har dere time på helsestasjon og noen er syk, ber vi om at dere ikke kommer, men tar kontakt på telefon.  

Vi ber om at søsken ikke er med på helsestasjon i denne perioden med korona virus spredning, dette for å begrense hvor mange som er på helsestasjonen.

Ta gjerne kontakt med helsesykepleier ved spørsmål!
 

Informasjon til gravide i Rindal 

Helsedirektoratet har lagt nye føringer for hva som skal prioriteres i svangerskapsomsorgen i forbindelse med korona utbrudd. Noen kontroller utgår, men de fleste blir gjennomført som vanlig. Labprøver blir redusert til et minimum for å avlaste lab ved St.Olavs. Jordmor skal ikke dra på hjemmebesøk for oppfølging av nyfødte og barselkvinner i denne perioden. Fødselsforberedende kurs utgår. 

Viktige punkt i forhold til svangerskapsomsorg i Rindal kommune

  • Alle gravide skal komme til kontroll alene. Barnefar eller søsken har ikke adgang.
  • Ved symptomer på luftveisinfeksjon, uansett årsak, eller at du er i karantene må jordmor ha beskjed. Du skal da IKKE møte opp ved helsestasjonen. Ring først.  
  • Er du passert svangerskapsuke uke 37 og får symptomer skal du testes for korona på bakgrunn av at du snart skal innlegges ved sykehus.
  • Ved konsultasjoner kan alle gravide vente i egen bil inntil jordmor henter dere inn. Dette for å unngå unødig opphold i venteareal/korridor. 
  • Alle gravide som kommer til helsestasjon skal vaske hender grundig evt sprite hender før konsultasjon starter.
  • Anbefaler alle i 2. og 3.trimester + de i 1.trimester i risikosonen å ta influensavaksine. 

Jordmor i Rindal ber alle gravide holde seg oppdatert på følgende nettsider:

Informasjon fra HelseNorge: Gravide og korona

Informasjon fra FHI: Råd om korona til foreldre, barn og gravide

Informasjon fra StOlav: Informasjon til fødende

 Ring jordmor ved spørsmål.

Kontaktinformasjon

Helsestasjon
Telefon 905 48 157
Jordmor
Mobil 951 37 152