Informasjon fra barnehager og skoler

Regjeringen har besluttet at alle barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget.

Rindal skole og de tre barnehagene i bygda stenges fra og med fredag 13. mars. De må likevel sørge for å ha et tilbud til barn i barnehager og småskole med foreldre i 15 nærmere definerte kritiske samfunnsfunksjoner og til barn med særlige behov. Rindal skole rigger derfor nå et begrensa omsorgstilbud på SFO allerede fra morgenen fredag 13. mars. De som oppfyller krava og har et slikt behov, må ta kontakt med SFO eller skoleledelsen.

Skolen forsøker også å organisere et opplegg for nettbasert hjemmeundervisning. Nærmere informasjon blir gitt direkte til foreldrene. Planlagt leirskole er også avlyst.

Med samfunnskritiske oppgaver har Helsedirektoratet spesifisert følgende grupper: 

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene
 • Veterinærvakt

Pris og betaling for barnehage og SFO i koronaperioden

Mange har naturlig nok spørsmål rundt betaling av barnehageplass og SFO i den perioden barnehagene og SFO er stengt. Myndighetene har 17. mars 2020 bestemt at foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet.

Faktura for barnehage og SFO som gjelder mars måned er sendt ut, og betales som vanlig. Fratrekk for stengte dager vil gis på kommende fakturaer. Myndighetene har forlenget perioden med stenging, fra 13. mars til 13. april. Det blir derfor ikke krevd foreldrebetaling for april.

Les mer her

 

 

-

 

Klikk for stort bilde