Informasjon fra psykisk helsetjeneste

Tjenestetilbudet i psykisk helsetjeneste er endret i tråd med Helsedirektoratets føringer for å stoppe spredning av koronavirus.

  • Pasientkontakt vil så langt det er mulig foregå over telefon i stedet for ved fysisk oppmøte på kontoret eller i hjemmet. Dette avtales med den enkelte pasient. Alle som har framtidige avtaler vil bli kontaktet via telefon. Ingen skal møte opp i våre kontorlokaler.
  • Vi vil fortsatt sikre at pasienter får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Telefonhenvendelser og sms fra innskrevne pasienter vil bli besvart som normalt i ordinær arbeidstid.

Mange kan kjenne på en ekstra psykisk belastning i den situasjonen vi er i, med økt bekymring, nedstemthet og generell utrygghet.

Hvis du har psykiske helseutfordringer knyttet til korona-situasjonen og har behov for å snakke med noen om dette, kan du ta kontakt med

  • psykisk helsetjeneste på tlf. 958 48 911 eller 976 72 492 mellom kl.09.00 -14.00 på hverdager

Dersom du ikke får svar, vil vi ringe tilbake så snart det lar seg gjøre.


Minner og om følgende hjelpetelefoner:

Alle disse instansene har hjemmesider med mye god informasjon - se lenker ovenfor.

 

 

Kontaktinformasjon

Psykisk helsetjeneste
Telefon 976 72 492
Mobil 958 48 911

Åpningstider

Åpningstid kl. 08.00 – 15.30

Pasienter som er innskrevet i tjenesten får fortsatt helsehjelp/oppfølging i hele åpningstiden.

Telefontid for støttesamtaler knyttet til koronasituasjonen : 09.00 – 14.00.