Informasjon fra Rindal helsetun

På grunn av utviklingen av situasjonen rundt koronaviruset er Rindal helsetun stengt for alle besøkende unntatt pårørende til pasienter som er i livets sluttfase.

Med bakgrunn i nasjonale myndigheters føringer for smittebegrensning, er Rindal kommune sitt dagtilbud for eldre personer som bor hjemme, og dagtilbud for personer med demens, stengt fra mandag 13.3.20 og foreløpig til 26.3.20.