Informasjon til ansatte

Alle ansatte i Rindal kommune skal følge påleggene fra Helsedirektoratet

Vi forventer at alle opptrer solidarisk i den mest krevende situasjonen landet har opplevd i fredstid.

Vi oppfordrer også ansatte i Rindal kommune å følge med på intranettet.

 

Korona ansatte

Hva gjør jeg dersom jeg blir syk?
 • Du som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon (feber, hoste, kortpustethet) eller en lettere forkjølelse/vondt i halsen, bør holde deg hjemme i inntil en dag etter at du er blitt symptomfri og føler deg frisk.
 • Mens du er hjemme, skal du være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden din.
 • Du som er hjemme på grunn av sykdom, må holde god kontakt med den nærmeste lederen din.
 • Kommunen har utvidet rettigheten til å bruke egenmelding ved egen sykdom til 16 dager, i perioden fra 12. mars til 26. mars. Det er derfor ikke nødvendig å få sykemelding fra lege for å være hjemme på grunn av sykdom i denne perioden.

Norske myndigheter vil komme med nye retningslinjer på hva man gjør, dersom man er syk etter denne perioden. Vi vil følge de nasjonale rådene.

Hva gjør jeg dersom en annen i husstanden er syk?

Du kan gå på jobb som normalt, selv om det er andre i din husstand som har «vanlig» luftveisinfeksjon. Vær nøye med håndhygiene.

 

Skal jeg testes for korona?
 • Helsepersonell som har akutt innsettende luftveisinfeksjon (feber, host kortpustethet) tar kontakt med koronatelefonen for å testes (916 51 875).
 • Alle ansatte med akutt luftveisinfeksjon, som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19, tar kontakt med koronatelefonen for å testes (916 51 875).
 • Ansatte som har luftveissymptomer, og som ikke er helsepersonell, behøver ikke å testes.
Hvem skal være i hjemmekarantene eller hjemmeisolering?

Du skal være i karantene dersom:

 • Du har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle, men selv ikke har symptomer på covid-19.
 • Du de siste 14 dager har vært i utlandet.
 • Du de siste 14 dager har vært i fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland med hjemkomst etter 10.03.2020.

Les oppdatert informasjon om hvem som skal være i karantene eller isolering, og hva dette innebærer, under knappen «hjemmekarantene og hjemmeisolering» her på hjemmesiden vår eller ta kontakt med koronatelefonen på 916 51 875.

Kan jeg ut å reise?
 • Ansatte skal ikke reise på tjenestereiser.
 • Møter holdes fortrinnsvis via Teams
 • Ja, du kan reise, men følg anbefalingene som til enhver tid gjelder fra myndighetene.
 • Det anbefales å ikke dra på fritidsreise, hverken innenlands eller utenlands (per 12. mars).
 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling i helse- og omsorgstjenesten, forbys å reise til utlandet. Dette gjelder også for private reiser. Forbudet gjelder foreløpig ut april 2020.

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

Jobbe hjemmefra, hva gjøre jeg da?

Du som har mulighet til å jobbe fra hjemmekontor, kan gjøre avtale med lederen din.

 

 

--