Informasjon til hytteeiere i Rindal

I likhet med andre kommuner med mange fritidseiendommer, er kommunehelsetjenesten i Rindal sårbar. Vi er en liten kommune med begrenset bemanning innen helse og omsorg. Regjeringa stramma 19. mars inn på reglene om opphold på fritidseiendommer.

Forskrift om endring i forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19

Forskriften sier i §5 nå følgende:

«Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften».

Denne paragrafen trådte formelt i kraft 19. mars. Det er ingen åpning for å gi dispensasjoner. Derfor må ingen prøve å søke kommunen om dispensasjon.

Rindal kommune oppfordrer igjen alle til å reise hjem fra hytta så snart som mulig. Det er straff forbundet med å bryte forskriften. Det er politiet som har myndighet til å håndheve lovverket om det blir behov for det. Kommunen ber innstendig om å slippe å få tips om folk som oppholder seg ulovlig på sine hytter.

Forskriften omfatter ikke fastboende i Rindal som har hytte her i bygda. 

Les mer om dette på Regjeringen.no

Vi setter enormt stor pris på hytterindalingene våre og ønsker dere velkommen tilbake når alt dette er over.

 

Klikk for stort bilde