Informasjon til lokale bedrifter

 

Mange lokale bedrifter er naturlig nok i villrede om hvilke regler som gjelder og hvordan de kan innrette sin virksomhet under korona-epidemien.

 

Sammen med Rindal Næringsforum og Rindal Sparebank har kommunen nå etablert et informasjonsnettverk.

Mye relevant informasjon er gjort tilgjengelig via Rindal Næringsforum sine nettsider:

https://www.rindalnf.no/korona-informasjon/

 

Der er det også mulig for alle å rette henvendelser og spørsmål til nettverket.

 

Informasjonen vil bli oppdatert etter hvert som ulike forhold blir nærmere avklart. Det meste består av lenker til det ulike offentlige myndigheter og næringsorganisasjoner sjøl har lagt ut.

 

Vi ber om forståelse for at kommunen ikke kan gi konkrete føringer for hvordan enkeltbedrifter bør innrette sin virksomhet i tida framover. Det må bedriftene vurdere sjøl ut fra tilgjengelig informasjon fra ulike offentlige myndigheter.

 

-