Når skal du kontakte legen?

Dersom du har lette luftveissymptomer, trenger du ikke kontakte lege. Du bør imidlertid holde deg hjemme for å unngå smitte til andre, og du bør være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk.

  Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser til fordel for alvorlig syke og sårbare grupper.

  Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

  Informer legen om du har vært i minst én av følgende situasjoner:

  • Har vært i land eller områder i Norge som omfattes av karantenebestemmelsene de siste 14 dagene og får symptomer fra luftveiene som feber, hoste og tungpusthet.

  • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 i løpet av de siste 14 dagene.

  Ta kontakt på telefon før du oppsøker fastlegekontoret

  Les om Rindal kommune sin egen informasjonstelefon om Corona

  For å unngå at fastlegenes lokaler blir et sted for smittespredning, oppfordres du til å ta kontakt på telefon før du oppsøker fastlegekontoret. Dette vil gi fastlegekontoret mulighet til å gjøre nødvendige forberedelser for å unngå smittespredning.