Opphør på restriksjoner på innreise til Rindal

Opphør av formelle restriksjoner på innreise til Rindal

Rindal kommune har de siste to ukene hatt vedtak om pålagt karantene ved innreise til kommunen fra deler av landet. Dette vedtaket går ut i dag 27.03.2020. Kommuneoverlegen har besluttet å ikke fatte et nytt tilsvarende vedtak på nåværende tidspunkt.

Kommunen oppfordrer fortsatt sterkt til at personer som kommer hjem eller på besøk til Rindal kommune fra områder med større smittetrykk enn det vi har her, til å gå i frivillig hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst. Dette er en felles dugnad for å beskytte innbyggerne i Rindal kommune best mulig, og vi er avhengige av at hver enkelt innbygger er med og bidrar. Vi ønsker også å minne folk om at det fra nasjonalt hold er oppfordret til å unngå unødige reiser og til at folk holder seg mest mulig hjemme og unngår sosiale sammenkomster. Sammen står vi bedre rustet til å møte de utfordringene koronaviruset har gitt oss. 

 

 
 

20.03.20 - Vedtak om restriksjoner på innreise til Rindal kommune fra visse områder i Norge (PDF, 363 kB)