Rindal frivilligsentral

FASTE ÅPNINGSTIDER:

MANDAG:
11.30-15.00 

TIRSDAG:
09.00-15.00 

FREDAG:
09.00-15.00

ANDRE FASTE AKTIVITETER:
Dataklubb mandag 13.00-14.30
Kjøkkenpraten annenhver tirsdag 11.00-13.00
Kaffekroken onsdag 10.00-14.00
Fritidsklubb onsdag 15.00-17.30
Babytreff fredag 11.00-13.00
Ahmads systue etter avtale


Kaffekroken, kjøkkenpraten, dataklubben, fritidsklubben og babytreff er stengt i ferier og høytider.

Rindal frivilligsentral sine lokaler kan leies til møter til samme pris som kommunens andre møtelokaler.

Du kan gå inn på frivilligsentralens facebookside eller hjemmeside for mer informasjon:
https://www.facebook.com/rindalfrivilligsentral/
https://rindal.frivilligsentral.no/

Kontaktinformasjon

Anni Karlstrøm
Daglig leder
Mobil 414 45 620

Åpningstider

MANDAG
11.30-15.00

TIRSDAG
09.00-15.00    

FREDAG
09.00-15.00  

Adresse

Besøksadresse:
Rindalsvegen 15B

Postadresse:
Rindalsvegen 17
6657 Rindal