Tilskudd og støtte

For søknader 2020 om kommunal driftsstøtte til lag/foreninger  med aktivitet i Rindal kommune henvises det til vårt elektroniske skjema på denne linken - velg skjema under Kultur. 

For andre tilskuddsordninger legges det ut informasjon ila mars 2020.

Kontaktinformasjon

Morten Møller
Kulturleder
E-post
Mobil 957 70 482

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Adresse

Post- og besøksadresse:
Rindalsvegen 17
6657 Rindal