Fradeling

Når en ny eiendom blir til, eller en matrikkelenhet blir endret, skal kommunen gjøre nødvendig oppmåling og matrikkelføring, og deretter sende melding til tinglysing.

Ved deling av eiendom blir en parsell av en eksisterende eiendom oppmålt, gitt et nytt gårds- og bruksnummer, og registrert i matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister.

Melding om eiendomsetableringen sendes deretter til tinglysing hos Statens kartverk - tinglysingen. Der blir eiendommen registrert i grunnboken. Den nye eiendommen er med dette opprettet og blir et selvstendig panteobjekt.

Deling av eiendom håndteres av landbruk og oppmåling. Før deling kan gjennomføres er det nødvendig med delingstillatelse i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven. Ved søknad om fradeling må det oppgis hvilken arealbruk ny tomt er tiltenkt. Dersom arealbruken ikke er i samsvar med kommuneplan/reguleringsplan må det søkes om dispensasjon før deling kan gjennomføres. Søknad om deling av grunneiendom skal signeres av hjemmelshaver.

Ved søknad om deling og oppmåling må det vedlegges situasjonskart.