Skolefritidsordningen (SFO)

SFO er et tilbud til 1. – 4. trinn og for barn med spesielle behov på 1. – 7. trinn.

SFO skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna.

SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal gis gode utviklingsmuligheter. (§13-7 i opplæringslova.)

SFO skal drives i samsvar med formålsparagrafen i grunnskolen. - Skolens ordensregler gjelder også for SFO

Kontaktinformasjon

Bente Beate Øyasæter
SFO-leder
Mobil 481 22 358
Jon Brønstad
Rektor
E-post
Mobil 915 56 238