Skoleskyss

Retningslinjene nedenfor gjelder ut juni 2019.

 1. Alle elever i 1. og 2. trinn som har lengre vei mellom heim og skole enn 2 km, har rett til fri skyss.
 2. Alle elever i 2. – 10. trinn som har lengre vei mellom heim og skole enn 4 km, har rett til fri skyss.
 3. Elever i 1. trinn som har over 1 km gardsvei får skoleskyss fram til holdeplass. Elever i 2. – 10. trinn som har over 2 km gardsvei, får skoleskyss fram til holdeplass.
 4. Følgende grupper med kortere skolevei enn dette har likevel rett til fri skyss:
  1. Alle i 1. – 10. trinn som må ferdes etter Fylkesvei 65 der det ikke er gangvei.
  2. Alle i 1.-7. trinn som bor vest for undergangen ved Torshall
  3. Alle i 1. – 4. trinn som må ferdes etter disse veiene der det ikke er gangvei:
   1. Fylkesvei 340 Bolme – Rindal
   2. Fylkesvei 340 Mjohøl – Rindal
   3. Fylkesvei 341 gjennom Romundstadbygda
   4. Fylkesvei 342 Grønlifeltet
  4. Alle på 5. – 7. trinn som må ferdes etter fylkesvei uten gangvei og som faller utenfor punkt 4a og 4b, får vinterkort i periode 01.11.-31.03.

 

Det gis anledning til å søke om dispensasjon fra ovennevnte regelverk for elever som av

ulike årsaker faller utenom enkeltpunkter i regelverket. Slike søknader avgjøres av rådmannen.