Skoleskyss

Grunnskolen i Rindal får samme rutetider og opplegg for skoleskyssen skoleåret 2019/2020 som det har vært de 2 siste åra.

Elevene får tildelt nye verdikort fra august-19 fra selskapet AtB, også kalla t:kort. Disse er av stor verdi for elevene og skal vare over flere år. Ta godt vare på kortet, også over sommerferien og i overgangen til videregående skole. 

Info skoleskyss på www.atb.no