Brøyting og strøing

Brøyting og strøing av kommunale veier og plasser utføres av innleide entreprenører.

Ansvar for brøyting

Rindal kommune har ansvaret for vintervedlikehold på kommunale veger, parkeringsplasser, skoleplasser etc.

Når skal det brøytes?

Dette varierer en del fra vegtype til vegtype, vegens beliggenhet, stigningsforhold med mer, men også med hvem som har utførelsen av selve brøytingen. Gang- og sykkelvegene har i utgangspunktet høyest prioritet.

Gang- og sykkelveger skal brøytes når snødybden overstiger omtrent 10 cm under normale forhold (dette vil variere litt, avhengig av om snøen er tørr eller fuktig).

Andre kommunale veger skal brøytes når snødybden overstiger omtrent 15 cm under normale forhold.

Gjenværende snø i kryss, ansamlinger ved gangfelt og parkeringsplasser ryddes til slutt.

Når skal det strøs?

Strøing med sand sand skal utføres når forholdene er slik at de hindrer vinterutrustede biler å komme opp bakker og så videre.

Gang- og sykkelvegene har høyest prioritet for strøing under glatte forhold.

Brøyting inn på private eiendommer

Vi må alltid prioritere sikkerhet og fremkommelighet, derfor må vi noen ganger brøyte snø inn på private eiendommer.

Meld fra om manglende brøyting/strøing

Henvendelser om manglende brøyting eller sandstrøing kan i kontortiden rettes til servicekontoret tlf. 71 66 47 00

NB! For at klagen skal bli fulgt opp må den meldes inn til oss via skjema på hjemmesiden, telefon, e-post eller personlig. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp klager formidlet i sosiale media.

Utenfor kontortiden varsles teknisk vakt, tlf. 41 64 50 70.

Kontaktinformasjon

Nils Heggem
Enhetsleder Teknisk avdeling
E-post
Mobil 930 82 429
Nils Ove Evjen
Avdelingsleder VAFR
E-post
Mobil 913 10 789

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Adresse

Post- og besøksadresse:
Rindalsvegen 17
6657 Rindal