Gatelys

Rindal kommune har vedlikeholdsansvar for gatelys langs kommunale veger, gang- og sykkelveger og på de fleste fylkeskommunale vegstrekningene i kommunen.

Svorka Energi utfører vedlikeholdet på vegne av Rindal kommune.

 

Meld fra om mørke gatelys

Henvendelser om feil og problemer på kommunale gatelys kan meldes til oss. Bruk gjerne skjemaet nedenfor:

Melding om feil tilknyttet kommunens vei-, vann- eller avløpsnett

Felt merket med * må fylles ut

 

Kontaktinformasjon

Nils Heggem
Enhetsleder Teknisk avdeling
E-post
Mobil 930 82 429
Nils Ove Evjen
Avdelingsleder VAFR
E-post
Mobil 913 10 789

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Adresse

Post- og besøksadresse:
Rindalsvegen 17
6657 Rindal