Meld feil og mangler på kommunale veger og plasser

Feil og mangler kan være

 • Hull i asfaltdekket
 • Glatte veger
 • Manglende framkommelighet på grunn av at stein, trær eller lignende har falt ned på vegen
 • Dårlig og svært oppsprukket asfalt
 • Tette sluk eller tette stikkrenner
 • Oversvømmelse av veg eller store vannansamlinger
 • Gatelys som ikke lyser
 • Manglende sikt i kryss og avkjørsler
 • Behov for klipping av hekker og busker i kryss og avkjørsler

 

Slik varsler du

I åpningstiden kan du ta kontakt med med Servicekontoret på tlf. 71 66 47 00, eller du kan kontakte oss via skjemaet Meld feil og mangler på kommunale veger og plasser.

Ved hendelser utenom åpningstidene våre, kan du også varsle det via teknoisk vakt, tlf. 41 64 50 70.

NB! For at klagen skal bli fulgt opp må den meldes inn til oss via skjema på hjemmesiden, telefon, e-post eller personlig. 

Sjekk hvem som eier vegen

Ta gjerne en titt på kart over veger i Rindal, for å sjekke om vegen er kommunal før du varsler oss. Dette gjør du ved å gå inn på Rindal kommunes kartløsning. Gå til fanen "Tegnforklaring" og trykk på plusstegnet ved "Vegnett", velg deretter  Vegtype. Du må zoome inn kartet til målestokk mellom 1:1 og 1:30 000 for at vegmarkeringen skal synes. Vegene er markert slik:

 • Rosa:         Kommunale veger
 • Blå:            Fylkeskommunale veger
 • Grønn:       Private veger

Dersom vegen er en fylkesveg eller riksveg, skal du varsle Statens vegvesen ved å ringe til Vegtrafikksentralen på telefon 175.

Kontaktinformasjon

Nils Heggem
Enhetsleder Teknisk avdeling
E-post
Mobil 930 82 429
Nils Ove Evjen
Avdelingsleder VAFR
E-post
Mobil 913 10 789

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Adresse

Post- og besøksadresse:
Rindalsvegen 17
6657 Rindal